אודות

ביום שבת, ה-27 בדצמבר 2008, בשעה 11:30, הסתיימה ההבלגה הארוכה של מדינת ישראל. בסדרה של מתקפות מתוזמנות מהאוויר, השמיד צה"ל שורה ארוכה של יעדי חמאס, הביא למותם של למעלה מ-200 פלשתינים, רובם המכריע אנשי חמאס, ונתן את האות למבצע "עופרת יצוקה".

יומן המלחמה שלפניכם יעקוב באופן רציף אחרי המערכה, באופן דומה ליומן שהצגנו בקיץ 2006. "לבנון 2006 – יומן מלחמה", אשר תעד את כל אירועי המלחמה למן הירייה הראשונה ועד להפסקת האש, הפך מאז לכלי אקדמי מקובל בניתוח מלחמת לבנון השנייה.

כל הזכויות שמורות לסיקור ממוקד. כל בקשה של הוצאת חומר, שאלה או תהיה ניתן להפנות לתיבת העורך – editor@sikurmemukad.com