הגוש הדמוקרטי    הגוש הריכוזי    מדינות נייטרליות
   בנות הברית של הגוש    בנות הברית של הגוש    לא נכללות במדד
חזרה להצגת המלחמה הקרה השנייה