הגוש הריכוזי     הגוש הדמוקרטי    
בנות ברית של הגוש     בנות ברית של הגוש